Actueel

Reynaers Projectprijs Goed Doel

Stichting UNUN ontvangt cheque

12 maart 2024

In 2023 won diederendirrix de publieksprijs van de Reynaers Projectprijs met het poppodium Nieuwe Nor in Heerlen. Het winnen van een prijs is altijd fijn, maar het leuke aan deze prijs is dat we een goed doel mogen aanwijzen dat hetzelfde geldbedrag ontvangt. Met overtuiging hebben we de stichting UNUN gekozen.

UNUN staat voor ‘Ukraine – the Netherlands Urban Network’. Deze community brengt Oekraïners, architectuur- en ruimtelijke ordeningsorganisaties en andere ruimtelijke professionals in Nederland samen, om kennis te delen en bij te dragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Dat realiseren zij onder andere door regelmatig meetings, workshops en lezingen te organiseren, waarbij de expertise van Nederlandse bouwprofessionals wordt gedeeld met de Oekraïense collega’s.

Vrijdag 1 maart 2024 ontving Oleksandra Tkachenko van UNUN de cheque ter waarde van 2.500 euro uit handen van Hans van der Looij, Sales & Marketing Manager van Reynaers Aluminium, en Theo Hauben, partner bij diederendirrix architectuur en stedenbouw. We hopen met deze bijdrage UNUN een klein beetje verder te helpen met al het goede werk dat ze verrichten.

Historische foto Stadsschouwburg Nijmegen

Team diederendirrix wint selectie voor verbouwing Stadsschouwburg Nijmegen

1 maart 2024

Het team van diederendirrix wordt de architect voor de verbouwing van Stadsschouwburg Nijmegen. Het pand van de architecten Bijvoet & Holt wordt van binnen en buiten verduurzaamd en beter toegankelijk gemaakt. Ook wordt het pand gastvrijer gemaakt voor artiesten en publiek. Het Rijksmonument uit de wederopbouwperiode dat tussen 1955-1961 is gebouwd aan het Keizer Karelplein onderging de afgelopen 60 jaar geen grootscheepse verbouwingen.

Bij de verbouwing worden installaties (zoals werktuigbouwkundige, elektrotechnische en theater technische installaties) vervangen die aan het eind van hun levensduur zijn. Ook worden er bouwkundige aanpassingen gedaan, onder andere om beter verbinding te kunnen maken met de stad. Het pand en de omgeving worden verduurzaamd en gastvrijer gemaakt voor artiesten en publiek, maar ook veiliger en toegankelijker voor mensen met een beperking. De foyers worden aangepast zodat er overdag door bezoekers en voorbijgangers kan worden gewerkt, gestudeerd of mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het café wordt omgevormd tot creatieve zaal zodat theatermakers er kunnen repeteren.

Eva Middelhoff, directeur Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging benadrukt: ‘Na opening is de vernieuwde Stadsschouwburg hèt Theater van de Toekomst dat zich meer dan ooit opent voor de stad. Het wordt een plek die toegankelijk is voor iedereen. Tijdens de werkzaamheden zijn er voorstellingen op andere plekken.’

‘We hebben alle vertrouwen in architectenbureau Diederendirrix en samenwerkingspartners Buro Lubbers (landschapsarchitect), BERNS Architectuur (restauratiespecialist), Architectencollectief deMunnik-deJong-Steinhauser (interieurarchitectuur), PBTA (Theateradvies) en MK4D (lichtontwerp). De Stadsschouwburg wordt nog meer voor iedereen. En ook worden de kwaliteiten van het oorspronkelijke brutalistische ontwerp van de Stadsschouwburg in de geest van Bijvoet hersteld en versterkt. Er is aandacht voor actuele thema’s als verduurzaming, publieke ruimte en biodiversiteit’ aldus wethouder Noël Vergunst van stedelijke ontwikkeling en cultuur.

Het team van Diederendirrix architectuur & stedenbouw heeft ruime ervaring in de nieuwbouw en renovatie van publieke gebouwen. Het bureau is onder andere bekend van poppodium Nieuwe Nor in Heerlen en theater De Kattendans in Bergeijk. In Nijmegen is het bureau bekend van het Kerk-klooster met woon-zorgappartementen in de voormalige Kloostertuin Brakkenstein en het nieuwe Archeologisch Depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg. De architect vormt samen met Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau (constructeur), Huisman & Van Muijen installatieadviseurs en DGMR als adviseur Bouwfysica en brandveiligheid de kern van het ontwerpteam.

Maia Maastricht

Verbouwing en verduurzaming Maastricht Institute of Arts

14 februari 2024

Team diederendirrix is geselecteerd voor de verbouwing en verduurzaming van Maastricht Institute of Arts (MAIA) aan het Herdenkingsplein in Maastricht. De komende jaren wordt het onderwijscomplex flink aangepakt en geschikt gemaakt voor elf kunstopleidingen.

Het ontwerpteam bestaat naast diederendirrix uit Van Eijk & Van der Lubbe voor het interieurontwerp en bureau Verbeek voor het ontwerp van de buitenruimtes. In competitie met de bureaus LIAG en Atelier Pro werd de aanpak van team diederendirrix het best gewaardeerd.

De huisvesting van MAIA is in een ensemble van unieke gebouwen. Het oudste pand is het voormalig woonhuis van Victor de Stuers. Het pand uit de 18e eeuw heeft niet alleen waarde als Rijksmonument, De Stuers stond aan de wieg van de kunstacademie zoals we die nu kennen in Nederland en hij was een warm pleitbezorger voor monumentenzorg. Stadsarchitect Frans Dingemans ontwierp in de jaren zeventig van de vorige eeuw een ingetogen robuuste structuur voor de kunstacademie. De laatste toevoeging is van architect Wiel Arets uit de jaren negentig met een iconisch gebouwdeel van volumes in beton en glazen bouwstenen.

De gebouwen sluiten niet meer aan bij de onderwijsbehoeftes van deze tijd. Verduurzamen en efficiënter gebruik maken van de bestaande gebouwen staat centraal in de aanpak van team diederendirrix. Elk gebouw heeft uitgesproken kwaliteiten die we koesteren waardoor een unieke eenheid in verscheidenheid  ontstaat.

De komende maanden gaan we samen met Zuyd Hogeschool, MJb groep/Aronsohn Management en Nelissen Ingenieursbureau met veel plezier werken aan deze mooie opgave.

Diederendirrix ontwerpt nieuwbouw poppodium Baroeg

19 juni 2023

Diederendirrix heeft de architectenselectie voor de nieuwbouw van poppodium Baroeg in Rotterdam gewonnen. Al 40 jaar speelt poppodium een eigenzinnige rol in de culturele sector van de stad. De programmering richt zich voornamelijk op harde alternatieve muziek, met stijlen als rock, metal, hardcore, punk, psychobilly, electro en industrial. In 2021 is Baroeg verkozen tot Echt Rotterdams Erfgoed.

De bevlogenheid waarmee decennia lang underground-stijlen bij elkaar worden gebracht en de bijzondere locatie in Rotterdam Zuid maken Baroeg onvergelijkbaar met enig ander podium. Baroeg koestert haar maatschappelijk betrokkenheid, eerlijkheid en directheid. Alle activiteiten zijn gericht op mensen, muziek en een levenslange binding met de subcultuur. Volgens kenners en liefhebbers: “The best black metal place in Europe”.

Volgens de jury sloeg diederendirrix met hun ontwerpvisie de spijker op zijn kop voor de nieuwbouw: “Een plek voor culturele ceremonies: intens, doorleefd, ruw, maar ook liefdevol!” Zowel van binnen als van buiten is het ontwerp een primaire beleving die de zintuigen op scherp zet en tegelijk ruimte schept voor een collectieve ervaring. De interactie tussen publiek onderling en tussen het publiek en band is waar het om draait in het nieuwe gebouw.

De binnenruimtes rondom de zaal zijn ontstaan door de kwaliteiten en krachten uit de omgeving. De fraaie gebouwvorm gaat nadrukkelijk een wisselwerking aan met het Spinozapark. De uitgesproken ‘urban sculpture’ is tevens een habitat voor flora en fauna.

Nieuwe Nor in jaarboek 2022-2023 Nai

Nieuwe Nor in Jaarboek Architectuur in Nederland 2022/2023

30 mei 2023

Op 23 mei is het 36e Jaarboek Architectuur in Nederland 2022/2023 van NAi010 uitgevers gelanceerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Tijdens de lancering blikte de redactie, bestaande uit Teun van den EndeUri Gilad en Arna Mackic, terug op de meest baanbrekende projecten en ontwikkelingen van 2022. Samen met verschillende gasten discussieerden ze over dé thema’s van het afgelopen architectuurjaar, zoals de uitdagingen rondom verdichting, (publiek) opdrachtgeverschap en de kansen voor jonge architecten(bureaus) om zich te ontwikkelen en zodoende het vakgebied te vernieuwen.

Ons project de Nieuwe Nor in Heerlen is één van de negenentwintig geselecteerde projecten in het Jaarboek. De redactie waardeert de ruimtelijke inpassing van het gebouw in de stad, de heldere routes in het gebouw en de interactie van het poppodium met het publieke domein.

“De Nieuwe Nor is een toegankelijk platform voor allerlei subculturen. Er kan muzikale vernieuwing en experiment plaatsvinden, in samenwerking met de mensen uit de stad en regio. Hiermee is een plek ontstaan waar Heerlenaren trots op kunnen zijn.”

Ga het zelf ervaren en bezoek de Nieuwe Nor in Heerlen! Zie de agenda van het popodium.

Het boek Architectuur in Nederland Jaarboek 2022/2023 is vanaf nu te koop.

Koningin Máxima opent het nieuwe Van Gogh Village Museum

17 mei 2023

Op dinsdag 16 mei heeft Koningin Máxima het nieuwe Van Gogh Village Museum geopend. Dat gebeurde in bijzijn van enkele honderden gasten. Vol trots liet directeur Simone van der Heiden de Koningin het nieuwe museum zien in het centrum van Nuenen.

Van Gogh Village Museum belicht de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van de schilder die leidde tot zijn eerste meesterwerk De aardappeleters. Koningin Máxima bezocht ook Vincents Lichtlab waarin de werking van kleur en licht centraal staat. Op het einde van haar bezoek poseerde de Koningin samen met de directeur en 200 vrijwilligers voor het nieuwe museum (foto: Bart Verkuijlen)

Sinds 2019 werkt diederendirrix aan de vernieuwing van het museum. In nauwe samenwerking met Banbouw hebben we het gebouw gerealiseerd. Het ontwerp is een hedendaagse langskap-boerderij als verwijzing naar een boerderij die hier in de 19e eeuw heeft gestaan. Designbureau Van Eijk & van der Lubbe heeft de centrale ontvangstruimte inclusief de koffiecorner en winkel ontworpen. Tinker Imagineers ontwierp de tentoonstellingen en Bruns produceerde de expositiematerialen.

De vernieuwing en uitbreiding van het museum is gerealiseerd dankzij subsidies van onder meer de provincie Noord-Brabant en bijdragen van fondsen en certificaathouders.

Archeologisch Depot Nijmegen impressie tekening

Gewonnen: selectie van de uitbreiding van het Archeologisch Depot Nijmegen

21 maart 2023

Het Archeologisch Depot Nijmegen en het Archeologisch Depot Gelderland worden samengevoegd. Het bestaande gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg voldoet niet meer aan de noden en wensen van deze tijd en wordt daarom uitgebreid met een nieuw entreegebouw en depot. Daarmee ontstaat de grootste archeologische schatkamer van Nederland: het Archeologisch Depot Nijmegen en provincie Gelderland.

De drielaagse nieuwbouw bestaat uit een compact, efficiënt depotgebouw tegen een entree-, kantoor- en ontvangstgebouw. Het depot voorziet in de hoogwaardige bewaring en beheer van de collectie naar het bouwfysisch concept van de Pausebox®. De tegenhanger van het gesloten depotgebouw is het transparanter drielaags, kantoorvolume waarin alle bewerkingen van het te deponeren materiaal in een professioneel, prettig werkklimaat kunnen plaatsvinden.

We zijn eindeloos gefascineerd door de archieffoto’s van archeologische afgravingen, waarbij de bijzondere grafische kracht en kleurenpalet van afgegraven aardlagen wordt doorsneden door rechte snedes en coupes, voorzien van markeringen en metingen in het archeologisch veldonderzoek. We maken de gevel alsof het een gronddoorsnede is; een schakering van verschillende kleuren metselwerk in wisselende verbanden en gevarieerd voegwerk. In deze gevels maken we kleine vitrines in een vrije compositie, uitgestrooid over de gevel. De vitrines tonen de bodemschatten als kleine inkijkjes in het depot aan bezoekers en passanten.

Het nieuwe depot is onderdeel van de grote stedelijke gebiedstransformatie van Winkelsteeg naar een levendig woonwerkgebied, waarbij ook vergroening en biodiversiteit van de bestaande context van groot belang is in het maken van een klimaatbestendige stedelijke woonomgeving.

Na een intensief aanbestedingstraject hebben de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland het plan van Giesbers, diederendirrix, Croes, Peutz en Bink tot winnaar verkozen. Momenteel wordt het DO en de aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Start bouw is gepland rond de zomer van 2023.

Logo Cirkelstad

Partnerschap Cirkelstad

17 januari 2023

We hebben als ontwerp- en engineersbureau de ambitie om te komen tot een circulaire en inclusieve bouwpraktijk. Derhalve zijn diederendirrix en bureauEAU per 2023 aangesloten bij Cirkelstad Eindhoven.

Cirkelstad is een platform voor iedere organisatie die zich wil informeren op het gebied van circulair bouwen. Het doel is om de transitie naar steden zonder afval en zonder uitval te versnellen. Om dit te bewerkstelligen bouwt Cirkelstad aan een ecosysteem van publieke en private partijen om kennis te ontwikkelen, te ontsluiten en te delen.

Ontwerp (diederendirrix) en bouwkundige engineering (bureauEAU) zien we als een twee-eenheid. In nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten bieden we een integrale aanpak aan waardoor al in een vroeg stadium tot haalbare duurzame oplossingen komen. Onze ontwerpen zijn tijdloos en open voor dynamisch gebruik in de toekomst. Door weloverwogen materiaalgebruik en energiezuinige bouwmethoden creëren we een verantwoorde gebouwde omgeving.

Het kantoor in Eindhoven is onze hoofdvestiging. De stad staat de komende jaren voor een enorme verdichtsopgave. We geloven de stad Eindhoven te helpen om samen met Cirkelstad tot juiste keuzes te komen voor de toekomst. Participeren in Cirkelstad is voor ons een logische volgende stap in het ontwikkelproces.

We zien uit naar verschillende inspirerende bijeenkomsten die voor dit jaar gepland staan met producenten, adviseurs, ontwikkelaars, opdrachtgevers, bouwers, en ontwerpers: samen maken we de cirkel rond!

Rob Meurders, fotograaf Marcel Krijger

Rob Meurders benoemd tot voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Eindhoven

2 juni 2022

De gemeenteraad van Eindhoven heeft partner en creatief directeur Rob Meurders per 1 juni benoemd tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Samen met een multidisciplinair team zal hij op deze wijze bijdragen aan het stimuleren en borgen van de ruimtelijke ambities van de stad en de Brainportregio.

De CRK adviseert de gemeente over de integrale kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Zij geeft advies over stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie en monumenten en de vormgeving van gebouwen.

Rob werkt sinds 1999 bij diederendirrix en is sinds 2018 partner. Hij heeft ruime ervaring in adviescommissies, o.a. voor de gemeente Nijmegen waar hij op dit moment ook voorzitter is van het RKT Spoorzone.

Jaarboek Karregat

Vernieuwing ’t Karregat in Jaarboek Architectuur in Nederland 2021/2022

30 mei 2022

Vorige week is het Jaarboek Architectuur in Nederland 2021/2022 van NAi010 uitgevers gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De redactie van het Jaarboek #35 bestaat uit Teun van den Ende (oprichter Werkplaats Erfgoed, zelfstandig onderzoeker, schrijft voor o.a. Vers Beton en is adviseur in ruimtelijk beleid), Uri Gilad (mede-oprichter en partner Office Winhov) en Arna Mačkić (mede-oprichter studio L A en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017). De zesentwintig projecten in het jaarboek zijn geselecteerd uit de ruim 180 inzendingen omdat ze volgens de redactie het gesprek over architectuur kunnen aanjagen.

“Vaak rees de vraag of een architect nog een verschil kan maken, aangezien zijn macht beperkt is. In de huidige weerbarstige praktijk zijn uitzonderlijk vakmanschap, kennis van zaken, of simpelweg volharding en overtuigingskracht nodig. Van welk van deze eigenschappen bedienen architecten zich en wat levert het op? En hoe kunnen opdrachtgevers, beleidsmakers, ontwikkelaars, aannemers en bewoners samen het verschil helpen maken? Als er al een conclusie uit de gesprekken naar voren kwam, dan is het wel dat architecten deze ‘mogelijkmakers’ hard nodig hebben, vandaar ook: Time to talk.”

De vernieuwing van ’t Karregat in Eindhoven past goed in het thema Time to talk. Samen met architecten|en|en is het herontwerp voor het bestaande gebouw gemaakt. Met respect voor het originele ontwerp van architect Van Klingeren en het originele kleurschema van kunstenaar Van Soest is het gebouw vernieuwd. In nauw overleg met de eigenaren (gemeente, supermarkt) en de gebruikers (bassischool, kinderopvang, bibliotheek en exploitant supermarkt) heeft het gebouw een andere lay-out gekregen. Samen met de technische adviseurs en de aannemer is de gebouwconstructie uit 1973 op een zorgvuldige manier aangepast aan de huidige bouwfysische eisen. Met de vernieuwing maakt ’t Karregat de oude belofte als stralend middelpunt van de wijk in het heden weer waar.

Het boek Architectuur in Nederland Jaarboek 2021/2022 is vanaf nu te koop.

1 2 3 4 5 6 22