Actueel

Logo Cirkelstad

Partnerschap Cirkelstad

17 januari 2023

We hebben als ontwerp- en engineersbureau de ambitie om te komen tot een circulaire en inclusieve bouwpraktijk. Derhalve zijn diederendirrix en bureauEAU per 2023 aangesloten bij Cirkelstad Eindhoven.

Cirkelstad is een platform voor iedere organisatie die zich wil informeren op het gebied van circulair bouwen. Het doel is om de transitie naar steden zonder afval en zonder uitval te versnellen. Om dit te bewerkstelligen bouwt Cirkelstad aan een ecosysteem van publieke en private partijen om kennis te ontwikkelen, te ontsluiten en te delen.

Ontwerp (diederendirrix) en bouwkundige engineering (bureauEAU) zien we als een twee-eenheid. In nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten bieden we een integrale aanpak aan waardoor al in een vroeg stadium tot haalbare duurzame oplossingen komen. Onze ontwerpen zijn tijdloos en open voor dynamisch gebruik in de toekomst. Door weloverwogen materiaalgebruik en energiezuinige bouwmethoden creëren we een verantwoorde gebouwde omgeving.

Het kantoor in Eindhoven is onze hoofdvestiging. De stad staat de komende jaren voor een enorme verdichtsopgave. We geloven de stad Eindhoven te helpen om samen met Cirkelstad tot juiste keuzes te komen voor de toekomst. Participeren in Cirkelstad is voor ons een logische volgende stap in het ontwikkelproces.

We zien uit naar verschillende inspirerende bijeenkomsten die voor dit jaar gepland staan met producenten, adviseurs, ontwikkelaars, opdrachtgevers, bouwers, en ontwerpers: samen maken we de cirkel rond!

Rob Meurders, fotograaf Marcel Krijger

Rob Meurders benoemd tot voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Eindhoven

2 juni 2022

De gemeenteraad van Eindhoven heeft partner en creatief directeur Rob Meurders per 1 juni benoemd tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Samen met een multidisciplinair team zal hij op deze wijze bijdragen aan het stimuleren en borgen van de ruimtelijke ambities van de stad en de Brainportregio.

De CRK adviseert de gemeente over de integrale kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Zij geeft advies over stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie en monumenten en de vormgeving van gebouwen.

Rob werkt sinds 1999 bij diederendirrix en is sinds 2018 partner. Hij heeft ruime ervaring in adviescommissies, o.a. voor de gemeente Nijmegen waar hij op dit moment ook voorzitter is van het RKT Spoorzone.

Jaarboek Karregat

Vernieuwing ’t Karregat in Jaarboek Architectuur in Nederland 2021/2022

30 mei 2022

Vorige week is het Jaarboek Architectuur in Nederland 2021/2022 van NAi010 uitgevers gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De redactie van het Jaarboek #35 bestaat uit Teun van den Ende (oprichter Werkplaats Erfgoed, zelfstandig onderzoeker, schrijft voor o.a. Vers Beton en is adviseur in ruimtelijk beleid), Uri Gilad (mede-oprichter en partner Office Winhov) en Arna Mačkić (mede-oprichter studio L A en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017). De zesentwintig projecten in het jaarboek zijn geselecteerd uit de ruim 180 inzendingen omdat ze volgens de redactie het gesprek over architectuur kunnen aanjagen.

“Vaak rees de vraag of een architect nog een verschil kan maken, aangezien zijn macht beperkt is. In de huidige weerbarstige praktijk zijn uitzonderlijk vakmanschap, kennis van zaken, of simpelweg volharding en overtuigingskracht nodig. Van welk van deze eigenschappen bedienen architecten zich en wat levert het op? En hoe kunnen opdrachtgevers, beleidsmakers, ontwikkelaars, aannemers en bewoners samen het verschil helpen maken? Als er al een conclusie uit de gesprekken naar voren kwam, dan is het wel dat architecten deze ‘mogelijkmakers’ hard nodig hebben, vandaar ook: Time to talk.”

De vernieuwing van ’t Karregat in Eindhoven past goed in het thema Time to talk. Samen met architecten|en|en is het herontwerp voor het bestaande gebouw gemaakt. Met respect voor het originele ontwerp van architect Van Klingeren en het originele kleurschema van kunstenaar Van Soest is het gebouw vernieuwd. In nauw overleg met de eigenaren (gemeente, supermarkt) en de gebruikers (bassischool, kinderopvang, bibliotheek en exploitant supermarkt) heeft het gebouw een andere lay-out gekregen. Samen met de technische adviseurs en de aannemer is de gebouwconstructie uit 1973 op een zorgvuldige manier aangepast aan de huidige bouwfysische eisen. Met de vernieuwing maakt ’t Karregat de oude belofte als stralend middelpunt van de wijk in het heden weer waar.

Het boek Architectuur in Nederland Jaarboek 2021/2022 is vanaf nu te koop.

Dubbelinterview

Dubbelinterview met bureauEAU en diederendirrix in VG Visie Zomereditie

24 mei 2022

‘Het zijn twee verschillende deuren die een klant kan binnen gaan. De één leidt naar het architectonisch ontwerp bij diederendirrix, de ander naar de bouwtechniek bij EAU. We zijn van beide markten uitstekend thuis en wanneer we samen aan een project werken kunnen we het geheel perfect overzien.’ Aldus Tom Kuipers van bureauEAU.

In een gezamenlijk interview vertellen Tom Kuipers en Rob Meurders wat de sterke kanten zijn van beide bureau’s en hoe de krachtenbundeling van bureauEAU met diederendirrix meer oplevert dan de som der delen.

Rob Meurders: ‘Zeker bij complexe opdrachten waarbij wij als ontwerpers vroeg aan tafel schuiven, is het heel plezierig om direct de bouwtechnische kennis van EAU te kunnen inbrengen. Er ontstaat daardoor snel inzicht op risico’s maar ook op kansen die zich kunnen voordoen. Dat houdt onszelf als ontwerpers scherp maar het geeft ook onze opdrachtgevers veel comfort.’

Tom Kuipers: ‘Een project als DomusDELA laat zien hoe belangrijk daarbij de integraliteit van de samenwerking met de opdrachtgever is. We zijn ingestapt in het project en hebben DELA integraal geadviseerd over de aanpak. Niet alleen over de architectuur en de bouwtechniek maar ook bijvoorbeeld over de samenwerking met andere partijen en over de inschakeling van de uitvoerende bouwbedrijven. Op zo’n manier komt de haalbaarheid al in een vroeg stadium in beeld en wordt duidelijke welke keuzes beter wel of juist niet gemaakt kunnen worden.’

Lees hier het hele artikel.

bureauEAU: www.bureaueau.nl

Bezoek de Gebroeders

Bezoek De Gebroeders

31 maart 2022

De middag van 31 maart hebben we met onze collega’s van diederendirrix en bureauEAU regen en sneeuw getrotseerd om bouw van De Gebroeders in Eindhoven te bezoeken. Hoewel het twee verschillende complexen zijn, is te zien dat de blokken ‘familie’ zijn door het metselwerk en het houtgebruik. De woningen zullen naar verwachting begin juli opgeleverd worden. De locatie is fantastisch, het PSV stadion is vanuit verschillende appartementen te zien, en vanaf het dakterras is een schitterende skyline van StrijpS te zien, met projecten van diederendirrix en bureauEAU!

Theo Hauben lid BNA ledenraad

Theo Hauben lid BNA ledenraad

24 maart 2022

Partner en directeur business development Theo Hauben is voor drie jaar benoemd tot lid van de BNA ledenraad. Alle bureauleden van de BNA konden hun stem uitbrengen op één van de zevenendertig verkiesbare kandidaten.

De ledenraad is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad is betrokken bij de voorbereiding van het strategisch beleid, houdt toezicht op het bestuur en keurt het beleidsplan en de jaarstukken goed. De vierentwintig afgevaardigden van de ledenraad vormen samen een afspiegeling van het ledenbestand van de BNA. De ledenraadsleden worden voor drie jaar benoemd en kunnen zich éénmaal herkiesbaar stellen.

Aan de stadsmuur, Venlo

Selectie Maaskade Venlo gewonnen

3 december 2021

Janssen de Jong Bouw Zuid en diederendirrix hebben samen de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure gewonnen voor een prachtige locatie aan de Maas in Venlo.

In opdracht van woningbouwcorporatie Woonwenz realiseren we 34 sociale huurappartementen met parkeerplaatsen in de wijk Aan de Stadsmuur. De nieuwe appartementen komen op een historische plek waar vroeger pakhuizen en koopmanshuizen hebben gestaan en waar nu de verbinding tussen water en stad voelbaar is. Vanuit de appartementen heb je ruim zicht over de Maas en loop je zo naar de markt.

Gepland is om na de bouwvak van 2022 met de bouw te starten zodat de woningen eind 2023 opgeleverd worden.

Karregat winnaar Dirk Roosenburgprijs 2021

‘t Karregat heeft de Dirk Roosenburgprijs 2021 gewonnen!

18 oktober 2021

‘t Karregat heeft de Dirk Roosenburgprijs 2021 gewonnen! Een project dat de discussie over mooi of lelijk overstijgt. Met andere woorden: geen uitgesproken ‘mooi’ project, wel een inspirerend project’, aldus de jury.

De publieksprijs hiervan is gewonnen door DomusDela. Beide projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten|en|en.

De tweejaarlijkse prijs wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Niet alleen de kwaliteit van het ontwerp telt, maar ook hoe dit bijdraagt aan de beleving en bruikbaarheid van de stad en de identiteit van Eindhoven.

Henri van Abbepenning

Uitreiking Henri van Abbepenning 2020

7 oktober 2021

Vrijdag 24 september 2021 is de Henri van Abbepenning uitgereikt aan DomusDela. Deze penning wordt elke twee jaar uitgereikt door de Henri van Abbestichting aan een persoon of instelling die veel betekend voor historisch erfgoed in Eindhoven. De toekenning was al in 2020, maar wegens corona kon deze nu pas worden uitgereikt. Diederendirrix heeft samen met architecten|EN|EN het plan voor DomusDela ontwikkeld. Zowel Bert Dirrix als Edzo Doeve (DomusDela) gaven aan zeer vereerd te zijn.

Bert Dirrix noemde de penning ‘een fijne erkenning’ om door te gaan op deze weg. ,,Want een compliment van een goede vriend is mooi, maar een penning van de Van Abbestichting… dat heeft een heel andere impact.”

Supermarkt in 't Karregat

Mooiste nieuwe supermarkt van Nederland!

13 november 2020

Supermarkt Lidl in ’t Karregat is verkozen tot mooiste nieuwe supermarkt in Nederland 2020! De winnende supermarkt bevindt zich in ’t Karregat, het buurtgebouw dat onlangs volledig is gerenoveerd door diederendirrix en architecten|EN|EN.

De prijs is een initiatief van professionals uit de supermarkt- en vastgoed-wereld. Het gaat dan ook niet om de winkel maar juist om het gebouw.  Vanwege het daglicht door de transparante gevels én door de glazen piramides op het dak is het ‘zeer prettig winkelen’ in de supermarkt, volgens de jury. Ook is de jury: ‘onder de indruk van deze vorm van duurzaamheid waarbij de tijdsgeest van de vroege jaren 70 volledig is geïntegreerd met de eisen die 50 jaar later aan een supermarkt gesteld worden. Het gebouw heeft hiermee een tweede leven gekregen.

1 2 3 4 5 6 21