Actueel

Theo Hauben lid BNA ledenraad

Theo Hauben lid BNA ledenraad

24 maart 2022

Partner en directeur business development Theo Hauben is voor drie jaar benoemd tot lid van de BNA ledenraad. Alle bureauleden van de BNA konden hun stem uitbrengen op één van de zevenendertig verkiesbare kandidaten.

De ledenraad is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad is betrokken bij de voorbereiding van het strategisch beleid, houdt toezicht op het bestuur en keurt het beleidsplan en de jaarstukken goed. De vierentwintig afgevaardigden van de ledenraad vormen samen een afspiegeling van het ledenbestand van de BNA. De ledenraadsleden worden voor drie jaar benoemd en kunnen zich éénmaal herkiesbaar stellen.

Aan de stadsmuur, Venlo

Selectie Maaskade Venlo gewonnen

3 december 2021

Janssen de Jong Bouw Zuid en diederendirrix hebben samen de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure gewonnen voor een prachtige locatie aan de Maas in Venlo.

In opdracht van woningbouwcorporatie Woonwenz realiseren we 34 sociale huurappartementen met parkeerplaatsen in de wijk Aan de Stadsmuur. De nieuwe appartementen komen op een historische plek waar vroeger pakhuizen en koopmanshuizen hebben gestaan en waar nu de verbinding tussen water en stad voelbaar is. Vanuit de appartementen heb je ruim zicht over de Maas en loop je zo naar de markt.

Gepland is om na de bouwvak van 2022 met de bouw te starten zodat de woningen eind 2023 opgeleverd worden.

Karregat winnaar Dirk Roosenburgprijs 2021

‘t Karregat heeft de Dirk Roosenburgprijs 2021 gewonnen!

18 oktober 2021

‘t Karregat heeft de Dirk Roosenburgprijs 2021 gewonnen! Een project dat de discussie over mooi of lelijk overstijgt. Met andere woorden: geen uitgesproken ‘mooi’ project, wel een inspirerend project’, aldus de jury.

De publieksprijs hiervan is gewonnen door DomusDela. Beide projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten|en|en.

De tweejaarlijkse prijs wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Niet alleen de kwaliteit van het ontwerp telt, maar ook hoe dit bijdraagt aan de beleving en bruikbaarheid van de stad en de identiteit van Eindhoven.

Henri van Abbepenning

Uitreiking Henri van Abbepenning 2020

7 oktober 2021

Vrijdag 24 september 2021 is de Henri van Abbepenning uitgereikt aan DomusDela. Deze penning wordt elke twee jaar uitgereikt door de Henri van Abbestichting aan een persoon of instelling die veel betekend voor historisch erfgoed in Eindhoven. De toekenning was al in 2020, maar wegens corona kon deze nu pas worden uitgereikt. Diederendirrix heeft samen met architecten|EN|EN het plan voor DomusDela ontwikkeld. Zowel Bert Dirrix als Edzo Doeve (DomusDela) gaven aan zeer vereerd te zijn.

Bert Dirrix noemde de penning ‘een fijne erkenning’ om door te gaan op deze weg. ,,Want een compliment van een goede vriend is mooi, maar een penning van de Van Abbestichting… dat heeft een heel andere impact.”

Supermarkt in 't Karregat

Mooiste nieuwe supermarkt van Nederland!

13 november 2020

Supermarkt Lidl in ’t Karregat is verkozen tot mooiste nieuwe supermarkt in Nederland 2020! De winnende supermarkt bevindt zich in ’t Karregat, het buurtgebouw dat onlangs volledig is gerenoveerd door diederendirrix en architecten|EN|EN.

De prijs is een initiatief van professionals uit de supermarkt- en vastgoed-wereld. Het gaat dan ook niet om de winkel maar juist om het gebouw.  Vanwege het daglicht door de transparante gevels én door de glazen piramides op het dak is het ‘zeer prettig winkelen’ in de supermarkt, volgens de jury. Ook is de jury: ‘onder de indruk van deze vorm van duurzaamheid waarbij de tijdsgeest van de vroege jaren 70 volledig is geïntegreerd met de eisen die 50 jaar later aan een supermarkt gesteld worden. Het gebouw heeft hiermee een tweede leven gekregen.

BNA Gebouw van het Jaar 2020

DomusDela wint Publieksprijs BNA Beste Gebouw van het Jaar

27 oktober 2020

De architectuurprijs van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) voor ‘het gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samenleving’ werd 22 oktober uitgereikt via een feestelijke livestream.

Project DomusDela in Eindhoven was één van de 10 genomineerde projecten, verdeeld over 4 categorieën. In de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie ging Mei architects and planners er vandoor met de prijs met het prachtige woningbouwproject Fenix 1.

Ceremoniehuis DomusDela, in opdracht van coöperatie Dela, kreeg echter wel veruit de meeste stemmen van het publiek. Bert Dirrix en Arie van Rangelrooij (architecten EN|EN) namen samen de Publieksprijs in ontvangst van de juryvoorzitter Neelie Kroes.

De jury: “We waren verrast door de architectonische aanpak van het gebouw en het vernieuwende programma. Een functie die normaal gesproken naar de rand van de stad ‘verbannen’ wordt, is in het hart van de stad geplaatst, gecombineerd met sociale functies en ruimtes om te vieren. Uit alles blijkt met hoeveel aandacht en liefde de opdrachtgever, de gemeente en de ontwerpers bezig zijn geweest om deze transformatie voor elkaar te krijgen”.

De winnaar van de 15e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar is Forum Groningen, ontworpen door NL Architects, in opdracht van Gemeente Groningen.

DomusDela genomineerd voor BNA Beste Gebouw van het Jaar

1 oktober 2020

Een belangrijke Nederlandse architectuurprijs is de jaarlijkse BNA Beste Gebouw van het Jaar prijs. Deze prijs wordt uitgereikt door de BNA. Er wordt bij de beoordeling niet alleen gekeken naar de architectonische kwaliteit, maar ook de gebruiks- en belevingswaarde en de toegevoegde maatschappelijke waarde worden meegewogen. Het is dan ook een eer dat DomusDela uit 103 deelnemers genomineerd is voor deze prijs.

Een zeskoppige jury, dit jaar onder leiding van Neelie Kroes, nomineert de gebouwen die in aanmerking komen voor BNA Beste Gebouw van het Jaar. Naast de bepaling van de landelijke winnaar door de vakjury, is er ook een publieksprijs.

Op 22 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt via een livestream.

 

Cover jaarboek architectuur in Nederlan 2019-20

DomusDela in Jaarboek Architectuur in Nederland 2019/2020

22 september 2020

De publicatie Achitectuur in Nederland van NAi010 Uitgevers is al ruim 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Dit jaar was de boeklancering op 21 september in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

De driekoppige redactie (Kirsten Hannema, Teun van den Ende & Arna Mackic) selecteerde bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en ze beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden. Deze keer is het overkoepelende thema Pleased to meet you, een uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan, om anderen te horen en te kennen, en architectuur te bezien als een gezamenlijke onderneming.

Cerememoniehuis DomusDela in Eindhoven past perfect binnen het thema Pleased to meet you. De nieuwe functionaliteit van het voormalige kloostercomplex en de nieuwe transparantie voegen een openbare ruimte en een eigentijdse ontmoetingsplek toe aan de stad. Een publiek podium dat ruimte biedt aan een uiteenlopend programma voor rouw- en trouwplechtigheden, concerten, congressen, lezingen, culturele activiteiten en feesten. DomusDela is een nieuw brandpunt van architectonische-, stedenbouwkundige, culturele en sociale verbinding op het kruispunt van heden en verleden. Met deze geheel nieuwe dynamiek is Eindhoven een belangrijke stedelijke hotspot rijker.

Het boek Architectuur in Nederland Jaarboek 2019/2020 is vanaf nu te koop.

Henri van Abbepenning

DomusDela heeft de Van Abbepenning gewonnen!

17 september 2020

De bronzen Henri van Abbe Erepenning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan degene die zich inspant voor de bescherming en instandhouding van gebouwen of zaken, die in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard.

‘De herontwikkeling van het hele DOMUSDELA-complex getuigt van veel respect voor de betekenis en de plaats van het gebouw in de Eindhovense gemeenschap. Veel oorspronkelijke functies van de gebouwen zijn zichtbaar gebleven en geven door welgekozen architectonische ingrepen ruimte aan een breed palet van nieuwe functies. Het is een spannende en evenwichtige combinatie van restauratie, nieuwbouw en vernieuwbouw. In het spanningsveld tussen het erfgoedkarakter van de rijksmonumenten en de eisen van het nieuwe hedendaagse gebruik hebben de opdrachtgever DELA en de architecten Arie van Rangelrooij en Bert Dirrix van de architectenbureaus Architecten |en|en en DiederenDirrix de grenzen opgezocht. Deze opgave hebben ze fraai vertaald in hun ontwerp’.

‘Met de realisatie van DOMUSDELA heeft het complex een nieuwe, duurzame, toekomstbestendige plaats in de Eindhovense gemeenschap gekregen. Het is een verrijking voor Eindhoven’.

Een mooie waardering voor de samenwerking van diederendirrix en architecten|en|en met opdrachtgever Dela. Daar zijn we trots op!

Vincentre schetsontwerp ex

Uitbreiding Van Gogh Museum Nuenen

19 juni 2020

Vandaag heeft Vincentre in Nuenen het schetsontwerp gepresenteerd voor de uitbreiding van het museum. Het ontwerp is geïnspireerd op de typische bouwstijl van boerderijen uit de tijd dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde en werkte. De uitbreiding van Museum Vincentre is mogelijk dankzij bijdragen van gemeente Nuenen, provincie Noord-Brabant, Regio Deal Brainport Eindhoven, regionaal bedrijfsleven, fondsen en particulieren.

De nieuwbouw heeft een huiselijk karakter en symboliseert de voorliefde van de schilder voor het gewone eerlijke leven dat ook terug te zien is in zijn landschappen en portretten.” (architect Rob Meurders)

Het bestaande gebouw wordt verrijkt en uitgebreid met een markant nieuw volume. De locatie aan het historische lint wordt zo nog meer dé ankerplaats van waaruit de erfgoedlocaties uit de tijd van Vincent ontdekt kunnen worden.  In het ontwerp is het dorpse en Brabantse, met zijn typerende schaal van groot belang. Niet door een letterlijke imitatie van de stijl uit die periode, maar door een expressieve en eigentijdse versie van een langskap boerderij, wordt de relatie tussen de kunstenaar en zijn voormalig thuis nieuw leven ingeblazen.

Museum Vincentre en de stichting Van Gogh Village Nuenen maken deel uit van de Van Gogh Sites Foundation, de Brabantbrede samenwerking tussen partijen die zich onder de vlag Van Gogh Brabant inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van het Brabantse Van Gogh erfgoed. De ontwikkeling van het erfgoed in Nuenen zal een bijdrage leveren aan aantrekkelijkheid van de regio voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Zie hier voor het volledige persbericht.

1 2 3 4 5 6 7 22