Actueel

Archeologisch Depot Nijmegen impressie tekening

Gewonnen: selectie van de uitbreiding van het Archeologisch Depot Nijmegen

21 maart 2023

Het Archeologisch Depot Nijmegen en het Archeologisch Depot Gelderland worden samengevoegd. Het bestaande gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg voldoet niet meer aan de noden en wensen van deze tijd en wordt daarom uitgebreid met een nieuw entreegebouw en depot. Daarmee ontstaat de grootste archeologische schatkamer van Nederland: het Archeologisch Depot Nijmegen en provincie Gelderland.

De drielaagse nieuwbouw bestaat uit een compact, efficiënt depotgebouw tegen een entree-, kantoor- en ontvangstgebouw. Het depot voorziet in de hoogwaardige bewaring en beheer van de collectie naar het bouwfysisch concept van de Pausebox®. De tegenhanger van het gesloten depotgebouw is het transparanter drielaags, kantoorvolume waarin alle bewerkingen van het te deponeren materiaal in een professioneel, prettig werkklimaat kunnen plaatsvinden.

We zijn eindeloos gefascineerd door de archieffoto’s van archeologische afgravingen, waarbij de bijzondere grafische kracht en kleurenpalet van afgegraven aardlagen wordt doorsneden door rechte snedes en coupes, voorzien van markeringen en metingen in het archeologisch veldonderzoek. We maken de gevel alsof het een gronddoorsnede is; een schakering van verschillende kleuren metselwerk in wisselende verbanden en gevarieerd voegwerk. In deze gevels maken we kleine vitrines in een vrije compositie, uitgestrooid over de gevel. De vitrines tonen de bodemschatten als kleine inkijkjes in het depot aan bezoekers en passanten.

Het nieuwe depot is onderdeel van de grote stedelijke gebiedstransformatie van Winkelsteeg naar een levendig woonwerkgebied, waarbij ook vergroening en biodiversiteit van de bestaande context van groot belang is in het maken van een klimaatbestendige stedelijke woonomgeving.

Na een intensief aanbestedingstraject hebben de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland het plan van Giesbers, diederendirrix, Croes, Peutz en Bink tot winnaar verkozen. Momenteel wordt het DO en de aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Start bouw is gepland rond de zomer van 2023.