Heerlen is een stad met een rijk verleden en vele verschillende lagen. Een daarvan is het Romeins verleden. In de eerste eeuw van onze jaartelling werd een badhuis gesticht op deze strategische locatie in het Romeinse Rijk. Het badhuis heeft zo’n vier eeuwen gefunctioneerd en samen met de omliggende woningen vormt het de oorsprong van de huidige stad.

De vrije positionering van het vernieuwde Thermenmuseum over de opgraving maken de verhalen en de historische context van deze plek ruimtelijk beter ervaarbaar. Ons ontwerp voor het museum is geen ontwerpexercitie op zich, maar onderdeel van een groter plan voor het Romeins kwartier. Alles staat in het teken van het vergroten van de aantrekkelijkheid en de vitaliteit van de stad.

Romeins Kwartier

Onze planopzet plaatst het museum vrij in de stedelijke ruimte waar wegen, water en het groen de sfeer van vroeger ademen met een nieuwe vitaliteit. Het ontwerp brengt niet alleen grote meerwaarde voor de museumfunctie en conservatie, maar geeft ook landschappelijke ruimte terug aan de stad op deze prominente plek in het Romeins kwartier.

Een tijdloos concept

De kern van de opgave is het vieren van de resten van het Romeins badhuis. De basis hiervoor begint bij het vernuftig rangschikken en stapelen van functies waardoor het totale programma gerealiseerd kan worden in een compact volume. Door een laag toe te voegen boven het badhuis wordt het programma verrassend hanteerbaar op de locatie. De strategische clustering van verwante functies geeft een heldere lay-out van het programma, die verrassend veel overeenkomsten heeft met de zonering, bewegingen en rituelen van het oorspronkelijke badhuis.

De nieuwe constructie resulteert in maximale flexibiliteit. Vier vakwerkspanten overspannen in één keer het monument en maken nieuwe ruimte boven de opgraving. De holle overspannende vloer is qua functionaliteit en flexibiliteit het ‘hypocaustum’ van de 21e eeuw.

zonering badhuis en museum_1600

Lay-out oude badhuis versus lay-out nieuw museum

Oude en nieuwe rituelen – Een unieke museale ervaring

De oriëntering en de benadering zoals die eeuwen geleden geweest is, komen terug in het vernieuwde museum. De hoofdentree van het badhuis en de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van de badhuisrituelen zijn de nieuwe routes de die museumbezoeker gaat ontdekken. De bezoeker onderneemt een reis in de tijd met een ontdekkingstocht over het badhuis om vervolgens af te dalen naar het topstuk: de resten van de oorspronkelijk thermen. Een reis vanuit de skyline en reuring van de stad naar de intimiteit van de opgraving.

Thermen-bestaand-ZW_1600

Huidige Thermenmuseum in Heerlen

Projectgegevens

 • Startdatum
 • mei 2021
 • Einddatum
 • september 2021
 • Opdrachtgever(s)
 • Gemeente HeerlenThermenmuseum
 • Omvang
 • 7.500
 • Projectpartner(s)
 • van Roosmalen van Gessel architectenOslo landschapsarchitectuurAdviesburo van de Laar Huisman en van Muijen Climatic Design Consult Bureau Franken
 • Bijzonderheden
 • Ontwerpcompetitie; 2e prijs

Meer weten over dit project?

Rob Meurders

Creatief directeur/ Partner

+31 40 20 05 301E-mail