Duurzaamheid

Maatwerk voor mens en milieu

We willen een stad niet opzadelen met gebouwen die gerealiseerd zijn met een verouderde energiehuishouding, achterhaalde bouwtechniek, rigide architectuur of ondoordachte stedenbouwkundige inpassing. We maken gebouwen die waarde hebben voor de lange duur en die het vermogen hebben (opnieuw) te transformeren. Duurzaamheid is geen hinderlijke kostenpost. Door goed en slim te ontwerpen kunnen we juist kosten besparen.

Flexibiliteit als voorschot op de toekomst

Wanneer we een gebouw ontwerpen, denken we ook aan mogelijk toekomstig gebruik. We maken gebouwen die op korte en langere termijn multifunctioneel zijn in te vullen. De basisstructuur is van blijvende kwaliteit, maar onze gebouwen zijn niet neutraal, of dertien in een dozijn. We maken gebouwen met karakter, zodat ze waardevol en relevant blijven.

Kennis en instrumenten

Wij hebben de kennis in huis om energiezuinige gebouwen te maken met milieuvriendelijke en goed te onderhouden materialen. We streven naar een low-tech aanpak: een slim ruimtelijk ontwerp is het uitgangspunt. Applicaties als GPR en BREEAM zetten we in als ontwerpinstrumenten, zodat we vroeg in het ontwerpproces prestaties voor gezondheid, energie en gebruikskwaliteit in samenhang kunnen beoordelen.

Meer weten over deze expertise?

Rob Meurders

Creatief directeur/ Partner

+31 40 20 05 301E-mail