De ligging van Kop van Isselt heeft veel potentie: centraal in de stad, aan de Eem en op een steenworp afstand van de historische binnenstad én het buitengebied. De huidige staat van het gebied benut die potentie niet. In de loop der tijd is het gebied verouderd en rommelig geworden en is ingesloten door onaantrekkelijke of ontoegankelijke randen.

Van extensief naar intensief

Als industrieterrein heeft het al lang zijn beste tijd gehad, het huidige gebruik is extensief, de openbare ruimte heeft geen verblijfskwaliteit en de kades van de Eem zijn niet toegankelijk. Voeg daarbij de grote vraag naar woningen in Amersfoort en een herontwikkeling tot een intensiever gebruikt stedelijk gebied ligt voor de hand.

De gronden in Kop van Isselt zijn in handen van diverse eigenaren en de kavelstructuur is gefragmenteerd. Dat zou de herontwikkeling van het gebied compliceren als iedere eigenaar een eigen plan maakt. De gebiedsontwikkeling is opgesteld vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen de grondeigenaren tot een kwalitatief betere ontwikkeling zal leiden. Onder andere omdat ruimtelijk over perceelsgrenzen heen gedacht kan worden en collectieve opgaves kunnen worden opgepakt.

Wonen en werken aan de Eem

De ambitie is om van het gebied een levenskrachtige woon- en werkgebied te maken aan de Eem met circa 2.700 woningen, diverse voorzieningen en kantoor- en bedrijfsruimten. Het voormalige industrieterrein transformeren we tot een vitale tussenstad. Een wijk tussen de binnenstad en het ommeland en tussen de Eemlandschap en de Utrechtse Heuvelrug.

In samenwerking met de landschapsarchitecten van Felixx werken we een dynamische stedenbouwkundig raamwerk. Ons doel is om de geschiedenis van de plek te verankeren aan de toekomstige nieuwe stadswijk en aan de ecologische hoofdstructuur van Amersfoort. In programma en tijd dient het raamwerk flexibel te zijn om economische en maatschappelijke veranderingen in de toekomst te faciliteren

231026 beelden KvI bestaand

Amsterdamseweg

231026 beelden KvI bestaand3

De Eem

231026 beelden KvI bestaand2

Nijverheidsweg-Noord

231026 beelden KvI bestaand4

Kleine Koppel

Projectgegevens

  • Startdatum
  • maart 2023
  • Einddatum
  • In ontwikkeling
  • Opdrachtgever(s)
  • BPDDura VemeerGemeente AmersfoortFilippo VastgoedNosrati VastgoedLatieRovase Vastgoed
  • Omvang
  • 375.000 m2
  • Projectpartner(s)
  • Felixx Landscape Architects & Planners

Meer weten over dit project?

Theo Hauben

Directeur business development/ Partner

+31 40 20 05 302 | +31 6 245 468 11E-mail