Stedenbouw

Met aandacht en toewijding de stad maken

In onze netwerksamenleving is voortdurende verandering van de stad en haar publieke domein de enige constante. Om deze dynamische ontwikkelingen te faciliteren, maken wij publieke ruimte die beklijft. We ontwerpen stedenbouwkundige structuren die aanpasbaar zijn aan de veranderende economische eisen en maatschappelijke wensen.

Opgave

Ruimte is beperkt beschikbaar. Dat vraagt om een bewuste omgang met ruimte binnen én buiten de stad. Complexe stedelijke situaties, met hoge dichtheden en een historische gelaagdheid, ontleden we tot overzichtelijke opgaven.

Stedelijk gebied

Complexe hoogstedelijke plekken, rafelranden, oude industrieterreinen en naoorlogse woonwijken verdienen onderhoud. Op deze plekken trekt de overheid zich terug en is meer dan ooit behoefte aan stedenbouwkundig vakmanschap.

Publieke ruimte

Openbare ruimte is niet meer de enige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. Met zorgvuldige programmering en inrichting trachten wij naast het digitale publieke domein een intense, collectieve beleving te genereren in de buitenlucht.

Theo Hauben

Meer weten over deze expertise?

Theo Hauben

Algemeen directeur

+31 40 20 05 302 | +31 6 245 468 11E-mail