De historisch rijke uitbreidingswijk ’t Zand, waarin de twee kantoorgebouwen zijn ontworpen, is de westelijke toegang tot de stad Den Bosch. De rijke eind negentiende eeuwse bebouwing van het stadsdeel is vooral opgebouwd uit gesloten bouwblokken. Juist ter plaatse van de stadsentree vanaf het station miste het stationsplein een wand. Deze tot voor kort onbestemde plek gaf stedenbouwkundig een provisorisch aanzien.

Het ontwerp herstelt deze rafelrand en zorgt voor twee krachtige nieuwe volumes die het stedelijke weefsel weer afmaken. De volumes aan het plein zijn ontworpen als een scherm voor de achterzijden van de daar aanwezige bebouwing, ingepast binnen de toegestane footprint. De verlengde Luybenstraat heeft hiermee een zeer aantrekkelijke entree gekregen waarbij de koppen van de nieuwe bebouwing licht afgesneden zijn zodat er niet sprake is van een in tweeën geknipt bouwblok. Het thema van de hoekverbijzondering verwijst naar de prachtige hoekaccenten in deze wijk en is gebaseerd op geest van de plek.
De achtergevels van de gebouwen hebben een specifieke vertanding vanwege de kavelgrenzen. Het resultaat van dit maatwerk verwijst naar inpassingen in dit type wijken waar de vorm van het grondvlak niet het resultaat is van een stedenbouwkundige visie maar van eigendomssituaties.
Ook de gemetselde spiegelstukken in de achtergevel verwijzen naar vele 19-eeuwse voorbeelden waar een formele architectuuropvatting botste met de plattegronden.

Duurzaamheid

Het nieuwbouw kantoorgebouw La Façade in ’s-Hertogenbosch ontving het BREEAM-NL certificaat *** Very Good en heeft daarnaast ook een Groenverklaring en het energielabel (A+) behaald. Hierbij waren drie duurzaamheidaspecten van groot belang: het volume, de materialen en de energie. Het volume is zo compact mogelijk ontworpen om in termen van materiaalgebruik en energie gunstig te scoren. Flexibiliteit is daarbij gewenst waardoor wijzigingen in het gebruik mogelijk zijn met eenvoudige aanpassingen.

De gebouwen staat de gebruiker en zijn gezondheid centraal, door rekening te houden met het daglicht en het uitzicht.  Het volume is op een zorgvuldige duurzame wijze in de context verwerkt. Tijdens de bouwwerkzaamheden zorgde men onder andere voor afvalscheiding en energiereductie. Er is op een innovatieve wijze rekening gehouden met de aspecten materiaalbesparing, recyclebaar materiaalgebruik, demontabel bouwen en onderhoudsvriendelijk materiaalgebruik. Er werd milieubewust en duurzaam materiaal toegepast waaronder FSC hout en waterbesparend sanitair. Een ander aspect betreft de energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Besparing is gerealiseerd door optimale isolatie, er wordt onder andere gebruik gemaakt van zonnepanelen, een zuinige klimaatinstallatie, zuinige liften en wordt de daglichttoetreding geoptimaliseerd naar stralingswarmte.
La Façade bestaat uit twee kantoorgebouwen. De gebouwen zijn geschikt voor het Nieuwe Werken, waarbij de gebruiker en zijn gezondheid centraal staat, door bijvoorbeeld rekening te houden met het daglicht en het uitzicht.

Projectgegevens

  • Startdatum
  • oktober 2010
  • Einddatum
  • maart 2013
  • Opdrachtgever(s)
  • Heijmans Vastgoed
  • Fotografie
  • Arthur Bagen
  • Visualisatie

Meer weten over dit project?

Rob Meurders

Creatief directeur/ Partner

+31 40 20 05 301E-mail