Het voormalige Potentiaal-gebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, waarin voorheen de faculteit Elektrotechniek was gevestigd, heeft een nieuwe bestemming gekregen. Naast studentenwoningen biedt Woontoren Luna onderdak aan diverse voorzieningen en culturele functies.

TU/e Campus

Al vanaf 1995 is de TU/e bezig met de vernieuwing van haar campus. De TU/e wil alle universiteitsfuncties clusteren in het zuidelijke deel van de campus, rond een centraal, groen en autovrij gebied. In het noordelijke deel, waar ook Luna staat, worden functies gehuisvest die hieraan zijn gerelateerd. Hieronder vallen Fontys Hogescholen, het Summa College en diverse bedrijven, evenals verschillende woongebouwen voor studenten. Hiermee wordt er een doelbewuste vermenging nagestreefd tussen leren, wonen en werken, waardoor de campus een stuk levendiger wordt.

De voorzieningen die in de plint van het Potentiaal-gebouw zijn ondergebracht vervullen een maatschappelijke functie voor de gehele campus en versterken tegelijkertijd de sociale dynamiek binnenin het gebouw. Zo is er een danszaal, oefenruimtes voor bands en een theaterzaal met een tribune, waar colleges en voorstellingen kunnen worden gegeven. De mix met andere functies als het kinderdagverblijf, studentenverenigingen, een supermarkt, een restaurant en studentenhuisvesting met 430 wooneenheden, zorgt voor een heterogeen leefmilieu en een levendige sfeer.

XXXX.XX.XX_TUe Science Park_Masterplan.indd

Masterplan TU/e Science Park 2020

potentiaal tussen wonen en studeren_1600

Gebouw Potentiaal tussen studeren en wonen

Design & Build

Voor de herontwikkeling van Potentiaal tot woongebouw heeft de TU/e ervoor gekozen om het gebouw op de markt te brengen middels een Design & Build aanbesteding. Dura Vermeer stapte als ontwikkelaar en aannemer in het project en benaderde naast ons Nelissen Ingenieursbureau (installaties) en Van Rossem (constructies) om samen het gebouw te ontwikkelen. Het consortium is verder uitgebreid met Camelot Europe, die het gebouw na de herbestemming heeft gekocht en het beheer verzorgt.

Van Dura Vermeer ontvingen wij de opdracht om de plint als casco uit te werken. De begane grond, de eerste verdieping en twee kelderverdiepingen, bijgebouw Corona en het voorgebouw die tot deze plint behoren, zouden namelijk door huurder TU/e zelf verder worden ontwikkeld. In navolging van de opdracht van Dura Vermeer hebben wij echter ook deze opdracht van de TU/e gegund gekregen. De woonvoorzieningen en de functies in de plint staan daardoor niet los van elkaar, maar zijn integraal door ons uitwerkt, waardoor een optimale verbinding tot stand is gekomen.

Potentiaal oud en nieuw

Oude gevel versus nieuwe gevel

Verbinding van functies

Centraal in het gebouw ligt een knooppunt van functies. De eerste verdieping is door loopbruggen verbonden met andere gebouwen op de campus en hierop sluiten de cultuurfuncties met onder meer muziek- en danszalen aan. Op de begane grond is de hoogbouw doorsneden, waardoor een nieuwe route door het gebouw is ontstaan. Vanuit deze onderdoorgang kunnen studenten hun woning bereiken, evenals een café en supermarkt. Via een vide wordt de verbinding gemaakt met de cultuurfuncties op de eerste verdieping

potentiaal 20140312_potentiaal tue2_centrale hal als knoop_1600

Kelder en begane grond met additionele functies

Potentiaal 20140312_potentiaal tue2_schema inpassing_1600

Verdieping +1 en +2 met additionele functies

Transformatie

Bij de transformatie was het uitgangspunt om zo veel mogelijk van het oorspronkelijke gebouw in het zicht te laten. Dat is onder meer het geval bij de betonnen plafonds in de woonunits. Ook in de betonnen constructie van de entreehal en zelfs in het kinderdagverblijf is de rauwheid nog voelbaar. In het bijgebouw Corona is de aluminium koepel in het zicht gelaten, schoongemaakt en aangelicht, waarmee de theaterzaal zijn eigen kenmerkende sfeer heeft.

Een ander belangrijk aandachtspunt was de gevel. De nieuwe, duurzame gevel verwijst naar de oorspronkelijke gevels van de onderwijsgebouwen, met een consequent toegepaste maatsystematiek van 1,24 meter. Door de toepassing van grote schuiframen kunnen bewoners de geveldelen naar eigen inzicht openen, wat zorgt voor een dynamische gevelstructuur.

De plint is transparanter gemaakt d.m.v. de toepassing van veel en grote openingen. Die ingreep is  ook in het Corona bijgebouw doorgevoerd. Voor het voormalige entreegebouw, waarin nu de supermarkt en collegezalen zijn opgenomen, is de oorspronkelijke kozijnverdeling weer teruggebracht in een eigentijdse uitvoering.

Projectgegevens

  • Startdatum
  • september 2014
  • Einddatum
  • januari 2017
  • Opdrachtgever(s)
  • Camelot EuropeDura VermeerTU/e Dienst Huisvesting
  • Omvang
  • 22.500 m2
  • Fotografie
  • BASE PHOTOGRAPHY

Meer weten over dit project?

Tom Kuipers

Directeur bureauEAU/ Partner

+31 40 20 05 300 | +31 6 55 19 33 87E-mail