De woningbouwcomplexen Willem en Lodewijk (de Gebroeders) zijn twee aparte nieuwbouwblokken met dezelfde uitstraling die past in de het Vonderkwartier’ in Eindhoven.

De Gebroeders

De gebroeders is een woningbouwproject op twee locaties: het Vogelzang-terrein en  Van de Ven & Co-terrein. Deze locaties liggen dichtbij elkaar aan de Willemstraat in Eindhoven. Aan de ene zijde van de straat ligt het Vogelzangterrein, waar voor het Europees voetbalkampioenschap in 2000 een tijdelijk parkeerterrein is aangelegd. Aan de andere kant ligt de voormalige bedrijfslocatie van de Ven & Co, dat onder meer ruimte heeft geboden aan een tankstation, een autogarage en een supermarkt. Beide locaties vormden vanwege braakliggend terrein geruime tijd een rafelrand langs de omliggende buurten. Met de bouw van twee kloeke woonblokken wordt het stedenbouwkundig weefsel op beide plekken aangeheeld en wordt de oorspronkelijke structuur weer hersteld.

Verbindend woonmilieu

Vogelzang (De Lodewijk) bevat 95 woningen (39 eensgezinswoningen en 56 appartementen) en Van de Ven (De Willem) telt in totaal 93 woningen (3 eensgezinswoningen en 90 appartementen). Beide gebouwen zijn alzijdig georiënteerde en zijn aan de binnenzijde voorzien van collectieve tuinen op verschillende niveaus.
Met de ontwikkeling van deze projecten wordt een onderscheidend en prettig woonmilieu gecreëerd, dat de omringende buurten beter met elkaar verbindt. De nieuwe bouwblokken sluiten naadloos aan op de bestaande straten en ontsluitingsstructuur. Om het leefklimaat te verbeteren is ervoor gekozen alle appartementen op de begane grond te voorzien van een eigen entree aan de straat. Dit bekrachtigt de alzijdigheid van de blokken en stimuleert ontmoetingen tussen buren op straat.

Stedenbouwkundige inpassing

Het ontwerp van beide woongebouwen beantwoordt aan de grote historische gelaagdheid van de omgeving. De locatie is een staalkaart van verschillende periodes waarin de functies verschoven van industrie, naar commercie en wonen. Deze periodes zijn afleesbaar in verschillende schalen bebouwing en uiteenlopende bouwstijlen. Om het programma aan te sluiten op direct aangrenzende laagbouw trapt de bouwhoogte van de appartementenblokken in zowel de langs- als de dwarsrichting af. De buitenruimten van de appartementen worden ingezet om een parcellering in de straatwand te maken. De nieuwe appartementenblokken refereren daarmee aan de oorspronkelijke korrelgrootte van de Willemstraat. De nieuwe grondgebonden woningen voegen zich middels kenmerkende elementen uit het Vonderkwartier, zoals goothoogte, portieken en een horizontale geleding, in haar omgeving.

Vanuit de Willemstraat bezien zijn er twee bijzondere momenten waar in een stedenbouwkundig accent wordt aangebracht. Ten eerste de kop van het Vogelzangterrein, waar het begin van de wijken Philipsdorp en het Vonderkwartier wordt gemarkeerd. Ten tweede op de kruising van de Willemstraat met de Jozef Eliasweg en de Gagelstraat. Hier is het historische knooppunt nog altijd waarneembaar en legt de kop van het Van de Ven terrein, tezamen met de monumentale sigarenfabriek, een relatie tussen beide ontwikkelingen. De accenten zorgen voor leesbaarheid en samenhang in de stadsstructuur. In het landschapsontwerp van Felixx wordt hierop verder voortgeborduurd middels een inrichtingsvoorstel van de Willemstraat en het Jozef Eliasplantsoen, dat in lijn is met het groen- en waterplan dat in en op de gebouwen is geïntegreerd.

Bezoek hier de website van De Gebroeders.

Projectgegevens

 • Startdatum
 • maart 2017
 • Einddatum
 • In ontwikkeling
 • Opdrachtgever(s)
 • Burgland Real Estate
 • Omvang
 • 25.000 m2
 • Projectpartner(s)
 • Felixx Landschapsarchitecten
 • Visualisatie
 • Arlen van Rens

Meer weten over dit project?

Bram van Ekeren

Architect

+31 40 20 05 311E-mail