Historisch industriegebied

Wooncomplex Picuskade is onderdeel van de herstructurering van het historische industriegebied op de kop van het Eindhovens Kanaal. De voormalige gasfabriek op het NRE-terrein vormde samen met de timmerfabriek op het Picusterrein en verschillende andere fabrieksgebouwen een industrieel cluster in de stad. Dit bleef zo tot het einde van de 20e eeuw. Sinds 2004 werken we aan de herstructurering van het voormalige industriegebied tot een nieuw stedelijk woon-werkgebied.

Mitchell-van-Eijk_Luchtfoto-NRE-terrein_6_1600

Eigenwijs contrast tussen hoog- en laagbouw

De locatie van het wooncomplex aan het kanaal en rond het DAF Museum is uniek. De plek verbindt het nieuwe NRE-terrein met verschillende stedelijke gebieden in de directe omgeving. Een belangrijke meerwaarde, die een ambitieuze stedenbouwkundige opzet verdient. Verdeeld over drie volumes zijn 32 woningen, 85 studio’s, 185 appartementen en een parkeergarage gerealiseerd. Het hoofdvolume vormt een omhulling en uitbreiding van het bestaande DAF Museum, dat een rijksmonument is.

Vroeger kende het gebied grote verschillen tussen hoog- en laagbouw. Dit kwam vooral door de enorme gashouders op het terrein. Dat inspirerende contrast is nu terug door de diverse hoogten van de bouwvolumes.

07_hefbrug

Historische situatie Picuskade

210607-Mitchell-van-Eijk_NRE-terrein-2021_1_1600

Nieuwe situatie

Ensemble van gebouwen

Elk bouwvolume is anders, maar samen vormen ze toch een familie. Het U-vormige Museumblok is het markante deel van het gebied. Dit complex fungeert als baken en entree. Het ‘pakt het DAF Museum aan drie zijden in’, waarbij iedere zijde reageert op zijn specifieke omgeving. De getrapte vorm wekt het gevoel van een uitgestelde ontmoeting op. De ronde hoeken en balkons geven het gebouw een vloeiend, vriendelijk karakter. Het Museumblok is gebouwd boven op de inpandige parkeergarage waarvan het dek iets boven kadeniveau ligt. In de plint is de ‘goede zaal’ van het DAF Museum verwezenlijkt. Deze heeft een omvang van 1000m2. De schaal en de vorm van het Museumblok verhouden zich goed tot de industriële schaal uit het verleden.

De Erfwoningen vormen een cluster van losstaande woningen. De drie woonlagen met zadeldaken hebben nagenoeg dezelfde vorm als gebouwen die je vroeger op dit terrein tegenkwam. Ze zetten de cultuurhistorische ontwikkeling voort zonder historiserend te zijn. Het Kadegebouw refereert stedenbouwkundig aan de timmerfabriek die in het verleden op deze plek stond.

De bijzondere baksteensortering geeft de woongebouwen een fris, lichtvoetig uiterlijk dat zich, afhankelijk van de omstandigheden, steeds anders toont.

Inclusiviteit en kwaliteit

De woongebouwen zijn bedoeld voor verschillende bewonersgroepen. We hebben daarom naar een integrale oplossing gezocht. De sociale, middenhuur- en koopwoningen vormen nu een aantrekkelijk en inclusief geheel, terwijl de diversiteit in woontypologieën groot is. Ze verschillen in afmeting, buitenruimtes, balkons en karakter. Het afwerkings- en detailniveau is echter overal hoog.

Verbinding

De oorspronkelijke karakteristieke verbindingsstructuur van de oude fabrieksstraten is in het plan teruggebracht. Er loopt een nieuwe diagonaal vanaf de monumentale hefbrug het gebied in. Deze ontsluit het nieuwe stukje stad voor voetgangers. De verschillende soorten informele buitenruimtes en stedelijke interieurs spreken aan. De drie karakters van de woonvolumes hebben hier hun plek gevonden. Picuskade heeft de specifieke kwaliteiten van de stad Eindhoven opnieuw blootgelegd.

Picus Situatietekening

Projectgegevens

  • Startdatum
  • januari 2014
  • Einddatum
  • juni 2019
  • Opdrachtgever(s)
  • Wooninc.
  • Omvang
  • 23.000 m2
  • Fotografie
  • Mitchell van Eijk

Meer weten over dit project?

Rob Meurders

Creatief directeur/ Partner

+31 40 20 05 301E-mail