Het Potentiaal-gebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, waarin voorheen de faculteit Elektrotechniek was gevestigd, heeft een nieuwe bestemming als woongebouw gekregen. Naast 441 studentenwoningen van 20 tot 30 m² biedt het gebouw onderdak aan een plint met verschillende cultuurverenigingen, extra onderwijsruimtes, een kinderdagverblijf, een medisch cluster, een supermarkt en horeca. Hiermee krijgt het gebouw een schakelfunctie tussen de universiteitsgebouwen en het nieuwe woongedeelte van de campus.

Al vanaf 1995 is de TU/e bezig met het structureel vernieuwen van haar campus. Onlangs is hiertoe het Masterplan Campus 2020 gestart, waarin de TU/e alle universiteitsfuncties wil clusteren in het zuidelijke deel van de campus, rond een centraal, groen en autovrij gebied. In het noordelijke deel, waar ook het Potentiaal staat, zullen de gerelateerde functies worden gehuisvest, waaronder een Hogeschool, TNO en andere gelieerde bedrijven, evenals verschillende woongebouwen voor studenten.

XXXX.XX.XX_TUe Science Park_Masterplan.indd

Masterplan TU/e Science Park 2020

potentiaal tussen wonen en studeren_1600

Gebouw Potentiaal tussen studeren en wonen

Design, Build en Maintain

Voor de herontwikkeling van Potentiaal tot woongebouw heeft de TU/e ervoor gekozen het gebouw op de markt te brengen, middels een Design, Build en Maintain (DBM) aanbesteding. De deelnemende consortia werd niet alleen gevraagd een plan te maken voor het gebouw, maar ook om het gebouw onvoorwaardelijk te kopen. Dura Vermeer stapte als ontwikkelaar en aannemer in het project en vroeg Nelissen Ingenieursbureau en ons om samen met hen het gebouw te ontwikkelen. Gedurende het aanbestedingsjaar hebben we verschillende dialoogrondes met de TU/e gehad, waarna we het voorlopig ontwerp hebben gemaakt en Dura Vermeer een bod heeft uitgebracht. Na een korte onderhandelingsperiode is de opdracht aan ons gegund. Inmiddels is het consortium uitgebreid met Camelot Europe, die het gebouw na de herbestemming van Dura Vermeer zal overkopen en beheren.

Potentiaal oud en nieuw

Oude gevel versus nieuwe gevel

Samenwerking

Samenwerken in een consortium komt de kwaliteit van een gebouw ten goede. Immers zit van meet af aan veel kennis aan tafel. De uitvoerbaarheid van de ontwerpkeuzes wordt continu getoetst. Vanwege de korte doorlooptijd van dit project hebben we in nauwe samenwerking met de aannemer gezocht naar oplossingen om de bouwsnelheid te verhogen, zonder in te boeten aan kwaliteit. Zo zijn alle badkamers geprefabriceerd. Doordat de gevel van het pand is verwijderd, konden deze badkamers eenvoudig via de gevel in het pand worden gehesen. De nieuwe, duurzame gevel verwijst naar de oorspronkelijke gevels van de onderwijsgebouwen, met een consequent toegepaste maatsystematiek van 1,24 meter. Door de toepassing van grote schuiframen kunnen bewoners de geveldelen openen, wat zorgt voor een dynamische gevelstructuur.

potentiaal 20140312_potentiaal tue2_centrale hal als knoop_1600

Kelder en begane grond met additionele functies

Potentiaal 20140312_potentiaal tue2_schema inpassing_1600

Verdieping +1 en +2 met additionele functies

Dubbele opdrachtgever

Vanuit Dura Vermeer ontvingen wij de opdracht om de plint van Potentiaal als casco uit te werken. De begane grond, de eerste verdieping en twee kelderverdiepingen, bijgebouw Corona en het voorgebouw die tot deze plint behoren, zouden namelijk door huurder TU/e zelf verder worden ontwikkeld. In navolging van de opdracht van Dura Vermeer hebben wij echter ook deze opdracht van de TU/e gegund gekregen. In dit project hebben we dan ook te maken met een dubbele opdrachtgever. Dit stelt ons in staat het gebouw beter in te bedden op de campus. De woonvoorzieningen en de functies in de plint worden integraal door ons uitwerkt, wat zorgt voor een optimale verbinding.

Projectgegevens

  • Startdatum
  • september 2014
  • Einddatum
  • In ontwikkeling
  • Opdrachtgever(s)
  • Camelot EuropeDura VermeerTU/e Dienst Huisvesting
  • Omvang
  • 22.500 m2
  • Fotografie
  • BASE PHOTOGRAPHY

Meer weten over dit project?

Tom Kuipers

Directeur bureauEAU

+31 (0)40 26 06 748 / +31 6 55 19 33 87E-mail