Actueel

Theo Hauben lid BNA ledenraad

Theo Hauben lid BNA ledenraad

24 maart 2022

Partner en directeur business development Theo Hauben is voor drie jaar benoemd tot lid van de BNA ledenraad. Alle bureauleden van de BNA konden hun stem uitbrengen op één van de zevenendertig verkiesbare kandidaten.

De ledenraad is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad is betrokken bij de voorbereiding van het strategisch beleid, houdt toezicht op het bestuur en keurt het beleidsplan en de jaarstukken goed. De vierentwintig afgevaardigden van de ledenraad vormen samen een afspiegeling van het ledenbestand van de BNA. De ledenraadsleden worden voor drie jaar benoemd en kunnen zich éénmaal herkiesbaar stellen.