Vakmanschap

Kennis en plezier in het maken

Onze gebouwen geven zelden in een oogopslag alles prijs. De gevel is de grens tussen de leefwereld binnen en de buitenwereld. In de bekleding van de ruimtelijke structuur openbaart zich de essentie van onze architectuur. De gevel is het ultieme snijvlak van onze visie en ambacht, van onze expressie en techniek.

Materiaal en detail

Door een zorgvuldige compositie van open en dichte delen, de keuze van materialen, de vormgeving van details en techniek regelt de gevel het licht en de lucht die het gebouw binnenkomen. Tegelijkertijd is de façade ook een barrière voor vocht, geluid en warmte. Om de technische eisen te combineren met de uitstraling die past bij het gebruik en de context van het gebouw, zoeken we elke keer nieuwe maatwerkoplossingen. We volgen daarvoor recente innovaties en ontwikkelen samen met producenten nieuwe materialen en toepassingen.

De gevel als verhaal

De gevels van onze gebouwen vertellen steeds een ander verhaal. Bij transformaties legt de gevel de historie bloot. Bij nieuwe gebouwen zoekt de gevel aansluiting bij haar omgeving en voegt daaraan tegelijkertijd een ander – soms verrassend of wrijvend – verhaal toe.

Meer weten over deze expertise?

Tom Kuipers

Directeur bureauEAU/ Partner

+31 40 20 05 300 | +31 6 55 19 33 87E-mail