Werken & Studeren

Participeren in de kennissamenleving

In onze economie zijn informatie en kennis belangrijke pijlers van onze economie. Dit vraagt om gebouwen waar de wisselwerking tussen denken en doen, tussen leren en werken, optimaal kan plaatsvinden. In zulke gebouwen kunnen mensen zich levenslang blijven ontwikkelen.

Levenslang leren

Leren en werken zijn steeds minder goed te scheiden. Kantoren en onderwijsgebouwen moeten ruimte bieden aan deze ontwikkeling. In onze werk- en leeromgevingen kunnen mensen excelleren. Iedereen kan er een passende plek vinden om creatief en efficiënt te werken en te leren.

Ruimte voor innovatie

In onze ontwerpen voor onderwijs of kantoren maken we ruimtes die uitnodigen tot samenwerking. Ontmoeting – toevallig of niet – staat centraal, zodat mensen kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Zo kunnen gemeenschappen ontstaan die op vernieuwde wijze problemen oplossen en ontwikkelingen in gang zetten.

Meer weten over deze expertise?

Rob Meurders

Creatief directeur/ Partner

+31 40 20 05 301E-mail