Who Cares?

De prijsvraag Who Cares, een initiatief van de Rijksbouwmeester en de Rijksoverheid, gaat om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg. In het kader van deze opgave presenteerde diederendirrix samen met Delva Landschapsarchitecten, Vitaal Zorgvast en Unitid het project ‘De Dwarsstraat’ in Carnisse Rotterdam.

Uitgangspunt van het concept is dat het verzorgingshuis, zoals we het nu kennen, niet langer meer aan de vraag voldoet. Zelfstandig langer thuis wonen is tegenwoordig het uitgangspunt. Zorg wordt indien nodig ingehuurd en activiteiten vinden elders in de wijk of stad plaats. In Carnisse bestaat 70% van de woningvoorraad uit Portieketageflats. Deze woningen zijn vaak ongeschikt om zorg te ontvangen. Er is een daarmee een ongemakkelijk dilemma ontstaan tussen zorgbehoevenden en de woningtyplogie. Langer zelfstanstandig thuiswonen wordt verwacht, maar is hier feitelijk onmogelijk.

Het verzorgingshuis was eigenlijk een zeer efficiënte manier om de verschillende vormen van wonen, zorg, advies, gemeenschapsactiviteiten en ontmoetingen te organiseren in een gebouw. Hierbij was de gang de plek waar je elkaar tegen kwam. Een geconditioneerd verbinding tussen de verschillende voorzieningen in het gebouw.

‘De Dwarsstraat’ is een plan om de verscheidenheid aan functies los van elkaar en op zelfstandige basis in de wijk onder te brengen. Een centraal gelegen dwarsstraat, veelal zonder adressen, wordt getransformeerd tot promenade. Als een comfortabele en veilige route, vervuld het de rol van de ‘de gang in het ‘oude’ verzorgingshuis. Een sociale condensator die de belendende bestaande en nieuwe woonmilieus verbindt met de voorzieningen in de rest van de wijk.

In dit plan worden ouderdom en ziekte niet langer verstopt, maar maken deel uit van de dagelijkse leefomgeving. De Dwarsstraat schept daarmee de conditie voor het vergroten van het zelforganiserend vermogen van burgers en een collectieve solidariteit.

Projectgegevens

  • Startdatum
  • februari 2017
  • Einddatum
  • oktober 2017
  • Opdrachtgever(s)
  • Atelier Rijksbouwmeester (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en SportStichting HumanitasRaad voor Volksgezondheid en SamenlevingGemeente Rotterdam
  • Projectpartner(s)
  • Delva LandschapsarchitectenVitaal ZorgvastUNITiD
  • Team
  • Tomas Dirrix Flavio Pettinelli

Meer weten over dit project?

Tomas Dirrix

Architect

+31 (0)6 28 74 74 50E-mail