Actueel

Make it Anew

1 juni 2018

Architectuur bouwt altijd voort op geschiedenis. Zelfs de avantgardistische overtuiging ‘make it new’ veronderstelt nog steeds een verleden. Het is onmogelijk om iets nieuws voor te stellen zonder bewust te zijn van het voorafgaande. Dit geldt des te meer voor hergebruik van bestaande gebouwen, waarbij ontwerpers een houding ten opzichte van het verleden moeten aannemen.

In hun transformatieprojecten hervertellen diederendirrix verhalen van gebouwen en locaties. Door delen van het verhaal te parafraseren, door centrale factoren te herschikken en met architectuur te spreken in andere woorden maken zij het opnieuw.

In de nieuwe publicatie Make It Anew beschrijven Paul Diederen en Bert Dirrix samen met Hans Ibelings de werkwijze van het bureau bij het renoveren, regenereren, herstructureren en herbestemmen van bestaande gebouwen.

Vrijdag 1 juni wordt het eerste exemplaar tijdens de feestelijke boekpresentatie uitgereikt aan rijksbouwmeester Floris Alkemade in Kazerne te Eindhoven.

‘Make it anew’, Hans Ibelings & diederenDirrix architects, The Architecture Observer, Montreal/Amsterdam. ISBN/EAN 978-94-92058-06-5.