Onze manier van werken

Open Architectuur Open Stedenbouw

Architectuur en stedenbouw maken we samen. Met gebruikers, bouwpartners en opdrachtgevers bedenken we oplossingen, maken we gebouwen en verbeteren we de stad. Samen vertellen we nieuwe verhalen waarin we verleden, heden en toekomst verbinden.

Denkwerk combineren we met daadkracht. We ontwerpen zorgvuldig omgevingen die logisch zijn en zinvol. We laten ruimte voor de fantasie van de mensen. Onze architectuur en stedenbouwkundige oplossingen staan open voor verandering, voor eigen(wijze) invullingen en voor interpretatie van de bewoner, gebruiker, bezoeker of passant.

We creƫren oplossingen die in de breedste zin toekomstbestendig zijn. Een betekenisvolle inbedding in de bestaande context is vanzelfsprekend. Door weloverwogen materiaalgebruik en energiezuinige bouwmethoden maken we een verantwoorde gebouwde omgeving. Onze ontwerpen zijn tijdloos en flexibel in gebruik. Architectuur en stedenbouw staan open voor de toekomst.

Werken aan gebouwen uit het verleden leert ons veel over nu en later. De samenleving is in beweging. Het enige zekere is voortdurende verandering. Wij zoeken het initiatief. De traditionele rol van de ontwerper en de gangbare modellen in de ontwerp- en bouwwereld zijn te beperkend. We zien in de huidige dynamische realiteit kansen voor een nieuwe manier van ontwerpen en een innovatieve manier van bouwen.

Expertises diederendirrix: