Organisatie

Met volle overgave ontwerpen we om te bouwen. Om ons ambacht optimaal uit te oefenen, functioneert diederendirrix achitectuur & stedenbouw als drie-eenheid. Naast het ervaren ontwerpteam in Eindhoven staan het kundige ingenieursteam van bureauEAU en het jonge onderzoeks- en ontwikkelingsteam in Rotterdam. Het continu zoeken naar een goede afstemming tussen het bedenken en bouwen, tussen problemen vaststellen en oplossen en tussen hoofd en handen zorgt voor een open en dynamische ontwerphouding. Afzonderlijk verdiepen we onze specialismen, om als eenheid sterke plannen te kunnen maken én projecten te realiseren.

Naamgevers en bureaupartners Paul Diederen en Bert Dirrix geven leiding aan diederendirrix architectuur & stedenbouw. Samen met creatief directeur Rob Meurders, (technisch) directeur BureauEAU Tom Kuipers, zakelijk directeur Anja Dirrix en directeur business development Theo Hauben sturen zij de drie teams met in totaal ongeveer 35 architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen aan. Door deze open bureaustructuur wordt meer verantwoordelijkheid, bezieling én kennisontwikkeling bij onze medewerkers gecreëerd en kunnen wij focussen op de (meer)waarde van onze activiteiten voor onze opdrachtgevers.

170403_organisatie_schema

Relatieschema

Afhankelijk van de vraagstelling en het gewenste doel functioneert het ontwerp-, ingenieurs- en onderzoeksteam als samengestelde of zelfstandige eenheid. Onze opdrachtgever worden door de geschiktste vakmensen ter zijde gestaan en met het juiste ontwerp, concept of advies bediend. Met de combinatie van het ontwerpteam en BureauEAU worden integraal Design & Build-opdrachten aangepakt. Het ontwerp- en onderzoeksteam verkent vragen met ontwerpend onderzoek in de initiatieffase van een project. BureauEAU en het onderzoeksteam adviseren samen op het gebied van bouwproces, -kunde en -materialen. Complexe Design-Build-Finance-Maintain-Operate-opdrachten (of varianten hierop) worden door de drie teams in gezamenlijkheid opgepakt.

Het technisch team maakt gebruik van diverse Building Information Model (BIM) Software. Alle betrokken adviseurs, architectenbureaus en aannemers kunnen van begin tot eind participeren in het ontwerp- en engineeringproces. Onze opdrachtgevers krijgen hierdoor perfect inzicht in hoe hun gebouw van er van binnen én buiten uit komt te zien. Bovendien maakt deze werkwijze de technische en financiële consequenties van een ingreep in het ontwerp direct inzichtelijk. Vanaf een vroeg stadium van het ontwerp- en bouwproces, wanneer de invloed op de kwaliteit en prijs hoog is en de kosten voor aanpassing laag, kunnen we de risico’s, het budget en de planning managen en daarmee de kwaliteit van het eindresultaat optimaal borgen.

170403_organisatie_schema2

Organisatieschema

BureauEAU werkt inmiddels ook rechtstreeks voor aannemers en ontwikkelaars aan complexe Engineer & Build-opdrachten. Naast de uitgewerkte ontwerpen van diederendirrix heeft bureauEAU inmiddels zelfstandig een aantal interessante projecten gerealiseerd.