Het gebouw en de jongeren: een dynamisch duo

Nancy van Loon

Oh, ik ben weer thuis. Dat horen we vaak van jongeren die Dynamo binnenkomen. Manager Nancy van Loon vertelt hoe het gebouw bijdraagt aan de talentontwikkeling van jongeren.

Onder het motto ‘inspireren, leren, werken’ biedt Dynamo jongeren kansen om te groeien en een toekomstperspectief te creëren in muziek, dans, sport en cultuur. “Als er iets dynamisch en veranderlijk is, dan is het jeugd. Ik ben blij dat het gebouw meebeweegt. Zelfs na tien jaar biedt het de randvoorwaarden voor jongeren om zich succesvol te ontwikkelen. Zo’n groot gebouw, op deze plek in de stad, laat zien dat jongeren er mogen zijn. Dat voelen zij zelf ook zo. Het geeft hen een kik dat ze hier bezig mogen zijn met hun passie. Zo begint de energie voor talentontwikkeling te stromen. Eindhoven, Dynamo en diederendirrix mogen daar trots op zijn. Geen enkele stad in Nederland heeft zo’n plek.”

 

Nancy van Loon

“Voordat Dynamo in 2005 dit gebouw betrok, richtte het zich vooral op randgroepjongeren. Daarom is het gebouw hufter proof, transparant en zonder tierelantijnen. “Nu zijn we er voor iedereen”, legt Nancy van Loon uit. “Het mooie van het gebouw is dat verschillende groepen er naast elkaar bewegen. Geen enkele groep claimt de ruimte en wanneer mensen willen samenwerken zoeken ze elkaar op. Hiphoppers, gabbers, metalheads en ook jonge moeders voelen zich lekker in het gebouw. Een discussiepunt blijft het rood van het atrium, maar bij gebrek aan een goed alternatief hebben ook de metalheads het geaccepteerd.”

“Het mooie van het gebouw is dat verschillende groepen er naast elkaar bewegen.”

Aanvankelijk moest Dynamo wennen aan het nieuwe gebouw. Hoe werden zoveel mogelijk nieuwe bezoekers bereikt? Hoe konden de ruimtes het beste worden geprogrammeerd? De eerste drie jaar stonden in het teken van productionele en logistieke experimenten. Toen is ook de ticketverkoop verplaatst van de zaal naar buiten. “Geleidelijk beseften we dat Dynamo geen poppodium is dat zalen moet vullen. Nee, onze kerntaak is talentontwikkeling. Het is voor ons van het allergrootste belang dat jongeren actief worden. Het gebouw helpt daarbij. Zonder de grote zaal waren er geen 300 vrijwilligers die er een band willen boeken of willen trainen voor een dansvoorstelling. The Ruggeds, die altijd trainden in de Heuvelgalerie, kwamen op een dag naar ons toe met de vraag of ze onze zaal mochten gebruiken. Nu runnen ze een succesvolle studio voor urban dance en treden ze op in binnen- en buitenland. Ook Fresku is hier begonnen.”

“Geleidelijk beseften we dat Dynamo geen poppodium is dat zalen moet vullen. Nee, onze kerntaak is talentontwikkeling. Het is voor ons van het allergrootste belang dat jongeren actief worden.”

Inmiddels bereikt Dynamo 90.000 jongeren per jaar. Per dag stappen er 300 jongeren door de deur. Ook financieel is het een gezond model en gemeenten zien het economische belang van talentontwikkeling. “Zonder dit flexibele gebouw waren we niet op dit punt beland. Na tien jaar is Dynamo een sterk merk. We willen het concept verder uitbouwen zodat het ook geschikt is voor andere steden. We wijzen er wel op dat het gebouw een belangrijke voorwaarde is. Wil je als stad effect sorteren met je jongerenwerk, dan moeten het gebouw en de voorzieningen in orde zijn. Jongeren wegmoffelen? Dan doet Dynamo niet mee.”