Actueel

Paul Diederen benoemd tot hoogleraar aan de TU Eindhoven

12 mei 2016

De Technische Universiteit Eindhoven heeft ir. Paul Diederen benoemd tot hoogleraar Transformational Design. Per 1 juni 2016 treedt hij aan in zijn functie bij de unit Architectural Urban Design & Engineering van de faculteit Bouwkunde. Paul Diederen is gespecialiseerd in de transformatie van bestaand vastgoed. De aanstelling als hoogleraar is voor twee dagen per week. Daarnaast blijft hij werkzaam als partner van diederendirrix architectuur & stedenbouw in Eindhoven en Rotterdam.

Prof.ir. E.S.M. (Elphi) Nelissen (decaan faculteit Bouwkunde): “Paul Diederen staat door zijn jarenlange ervaring als architect midden in de praktijk. Hij zal zich als hoogleraar Transformational Design bezighouden met de relatie tussen de actuele ontwerppraktijk en het onderwijs. Meer in het bijzonder richt hij zich op de her-evaluatie van de bruikbaarheid van de naoorlogse stad.”

Duurzame verbetering van de stad
De naoorlogse stad heeft niet altijd een vanzelfsprekende historische waarde zoals gebouwen uit eerdere periodes. Omdat in de steden 69% van de gebouwen na 1944 is neergezet, met een piek tussen 1971 en 2000, ligt juist bij deze relatief jonge gebouwen een urgente opgave.

Door economische en maatschappelijke veranderingen staan veel gebouwen leeg of vragen ze om een andere invulling. Met programmatische aanpassingen, architectonische verbeteringen en goede stedenbouwkundige inbeddingen kan een zorgvuldige en duurzame verbetering van de stad plaatsvinden. De samenwerking met de markt en de publieke sector is hierbij van groot belang. Dit vraagt om een andere manier van onderwijs en onderzoek.

Paul Diederen: “Bij transformatie van de bestaande stad is niet maakbaarheid, maar haalbaarheid essentieel en daarmee kennis van de context, het programma, het proces en de verdienmodellen van de opdrachtgever en gebruiker. Ik kijk ernaar uit om deze kennis en kunde over te dragen op een nieuwe generatie architecten.”

Lees hier het persbericht