Actueel

Nieuwe bureaustructuur diederendirrix architectuur & stedenbouw

3 april 2017

De bureaustructuur van diederendirrix architectuur & stedenbouw is begin dit jaar gewijzigd in een heldere drie-eenheid. Naast het ervaren ontwerpteam staan het kundige ingenieursteam van BureauEAU en een jong onderzoeks- en ontwikkelingsteam. Afhankelijk van de gestelde vraag of het probleem kan het ontwerp-, ingenieurs- en onderzoeksteam als zelfstandige of als samengestelde entiteit opdrachtgevers op maat bedienen met het juiste ontwerp, concept of advies.

Onze nieuwe bureaustructuur is gericht op de veranderende bouw- en vastgoedwereld en nieuwe ordening van de markt, die ook voor ons als architect, ingenieur of stedenbouwkundige een uitdaging is. Nieuwe opdrachtgevers betreden de markt en we gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Waarbij we per opgave bekijken wat de meest geschikte werk- en contractvorm is. Daarnaast biedt nieuwe technologie ongekende mogelijkheden om het ontwerp- en bouwproces te veranderen. Met onze open bureaustructuur focussen we op de (meer)waarde van onze activiteiten voor de opdrachtgever. Intern leidt dit tot meer verantwoordelijkheid, bezieling en kennisontwikkeling van medewerkers.

Bij een nieuwe organisatiestructuur hoort ook een update van de managementstructuur. De oorspronkelijke oprichters en architecten/partners Paul Diederen en Bert Dirrix benoemen Rob Meurders tot creatief directeur, Tom Kuipers tot (technisch) directeur BureauEAU, Anja Dirrix tot zakelijk directeur en Theo Hauben tot directeur business development. Samen met Paul Diederen en Bert Dirrix zullen zij leiding geven aan ongeveer 35 architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen in Eindhoven en Rotterdam.

Paul Diederen en Bert Dirrix werken sinds midden jaren ’80 als zelfstandig architect in Eindhoven. Sinds 1999 werken zij samen onder één bureaunaam. Diederendirrix heeft inmiddels een onmiskenbare positie verworven in de Nederlandse architectuur en stedenbouw. De ontwerpen van het bureau vallen regelmatig in de prijzen en worden positief ontvangen door zowel opdrachtgevers, vakwereld als gebruikers. Recente projecten zijn multifunctioneel woon- en onderwijscomplex Musa in Rotterdam, woongebouw OpZuid in Amsterdam, de transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting in Eindhoven en de renovatie van De Ploeg in Bergeijk.