Actueel

De Ploeg genomineerd voor de de Brabantse Kempentrofee 2016

10 november 2016

Restauratie Ploeg & Park Bergeijk – Bruns is genomineerd voor de Brabantse Kempentrofee 2016. Als één van de sterke Bergeijkse lokale, maar internationaal opererende, ondernemingen heeft het bedrijf Bruns de restauratie en herbestemming van rijksmonument De Ploeg en het Park op zich genomen. Dat vergt ‘durf’, ‘gekheid’ én een ‘lokaal hart’. Ondernemerszin, in combinatie met lokale verbondenheid en Kempische aanpak, heeft geleid tot een uniek restauratieproces van het zeer belangrijke rijksmonument, van planvorming tot realisatie. Alle partijen, die vanuit de overheid en de markt in dat proces zijn betrokken, waarderen de manier van samenwerking.

Lees het artikel op brabantsekempen.eu