Actueel

Intreerede Paul Diederen TU/e ‘Ontwerpen van verandering’

29 mei 2018

Prof.ir. Paul Diederen is op 1 juni 2016 benoemd tot deeltijdhoogleraar Tranformational Design aan de Faculteit Bouwkunde, afdeling Architectural Urban Design & Engineering, van de Technische Universiteit Eindhoven. Op vrijdag 1 juni 2018 spreekt hij zijn intreerede uit. De titel luidt: ‘Ontwerpen van verandering’.

De toekomst van de stad bestaat al. Het is de stad waar we nu in wonen, leren, werken en recreƫren. Voor vernieuwing van deze stad is een genuanceerd denk- en werkkader noodzakelijk. De shock doctrine van tabula rasa maakt plaats voor een adaptieve stad. Renoveren, verbouwen en hergebruiken van de bestaande gebouwvoorraad en het verder verdichten van de stad, is hierin een continu proces.

In zijn intreerede vertelt Paul Diederen wat hem inspireert als architect. Hij geeft zijn visie op het hergebruik van de naoorlogse gebouwde omgeving en hij licht zijn speerpunt van onderzoek en onderwijs toe: hoe de kracht van bestaande context de leidraad is voor een nieuwe toekomst.